Ιστορικό

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2001
Συγκέντρωση Σερραίων Πολιτών
και Απόφαση για τη Δημιουργία Δημοτικής Κίνησης

Σερραίες, Σερραίοι,

Θεωρώντας αναγκαία την ενεργοποίηση όλο και περισσότερων πολιτών στα δημοτικά δρώμενα, διότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών,πραγματοποιήθηκε σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2001, συγκέντρωση Σερραίων πολιτών,

με θέμα τη δημιουργία δημοτικής κίνησης

Οι συγκεντρωθέντες πολίτες αποφασίσαμε ομόφωνα τα εξής:

1ον    Τη δημιουργία δημοτικής κίνησης, η οποία στηρίζεται σε πρωτοβουλία πολιτών, έχει αυτόνομη πολιτική φυσιογνωμία και δράση και στόχο την ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για αποκέντρωση, για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, για ισχυρή και αυτοδύναμη τοπική αυτοδιοίκηση, για ανθρώπινη κοινωνία.

2ον    Ορίζουμε συντονιστική επιτροπή, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία της κίνησης. Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής είναι τα εξής:
Αγγελίδης Πέτρος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Βόγας Ευάγγελος, Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, Μπόικος Αθανάσιος, Τζουμάκας Ανδρέας, Λάντζος Βαλάσης, Τσεσμετζής Σίμος, Κωνσταντινίδης Περικλής, Κούρτης Δημήτρης, Γιαχουστίδης Ηλίας, Γαλάνης Στέργιος.

3ον    Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και συνέχειας της δημοτικής κίνησης, ιδρύουμε ένωση προσώπων, με σκοπό την ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα, το καταστατικό της οποίαςσύντομα θα καταθέσουμε στο πρωτοδικείο.

4ον    Συμφωνούμε να τεθεί επικεφαλής της δημοτικής κίνησης και υποψήφιος Δήμαρχος, ο εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρος Αγγελίδης.

5ον    Σε σύντομο χρονικό διάστημα η δημοτική κίνηση θα απευθύνει  κάλεσμα σε όλο το Σερραϊκό Λαό και σε δημόσια συγκέντρωση ο επικεφαλής της, κ. Πέτρος Αγγελίδης θα ανακοινώσει τις αρχές, τις θέσεις της κίνησης και τα πρόσωπα του συνδιασμού, που θα πάρουν μέρος στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές.

Ακολουθούν υπογραφές 300 (τριακοσίων) και πλέον Σερραίων πολιτών.