Συναντήσεις Δημάρχου Σερρών στην Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
Τηλ: 2321350171

Σέρρες, 28-11-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2017, επισκέφτηκε την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) σχετικά με την μελέτη του Δήμου Σερρών που θα κατατεθεί στο Κ.Α.Π.Ε για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών με στόχο την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες LED.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 ο κ. Αγγελίδης επισκέφτηκε το Προεδρικό Μέγαρο και συναντήθηκε με το Νομικό Σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ρίζο σχετικά με την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος Ανδρέου με στόχο να επιτρέπονται σταβλικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όπως επίσης και ήπιες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Αναμένεται η απάντηση του Νομικού Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας  σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα.

Από το γραφείο τύπου

Comments are closed.