ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
Τηλ: 2321350171

Σέρρες, 26-10-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Telsiai της Λιθουανίας το 4ο Διακρατικό Εργαστήριο των εταίρων του έργου MAPS στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας URBACTIII, όπου συμμετέχει και ο Δήμος Σερρών από το 2016 μαζί με άλλες 8 πόλεις από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Στην αποστολή συμμετείχαν στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητος κ. Χράπας, ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης συνοδευόμενος από τον πρώην Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μυστακίδη, όλοι Μέλη της Τοπικής Ομάδας Συντονισμού(ΤΟΣ) του έργου MAPS .

Το θέμα που αναπτύχθηκε το διήμερο αυτό ήταν «Η Αξιολόγηση των Επιπτώσεων» από τις παρεμβάσεις για τη λειτουργική επανάχρηση των πρώην στρατοπέδων και την ένταξή τους στον αστικό και κοινωνικό ιστό των πόλεων. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε στην μέχρι τώρα συγκομιδή των αποτελεσμάτων από τις προτεινόμενες δράσεις για την ένταξη των χώρων αυτών στον ευρύτερο αστικό σχεδιασμό μέσω της επανάχρησης (προσωρινής αλλά και μόνιμης) των πρώην στρατοπέδων, όπως αυτά διατυπώνονται και αναλύονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (IntegratedActionPlan) της κάθε μιας πόλης ξεχωριστά. Τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν και στους τέσσερεις (4) κύκλους εργασίας που οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια του διημέρου και παρουσίασαν στους παρόντες την μέχρι σήμερα πορεία του σχεδιασμού αλλά την προοπτική του.

Στο περιθώριο της συνάντησης επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο «Μουσείο του Ψυχρού Πολέμου – TheColdWarMuseum», στις εγκαταστάσεις του μοναδικού πρώην σταθμού εκτόξευσης πυραύλων και πυρηνικών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, που λειτουργούσε πλήρως και με άκρα μυστικότητα μέχρι και το 1989.

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη Διακρατική Συνάντηση, τη 5η και τελευταία, που θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2018 το Longford της Ιρλανδίας και  φυσικά τον επόμενο Μάιο στην πόλη μας, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελική Συνάντηση για το κλείσιμο  του έργου MAPS.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο MAPS :

Facebook:URBACT_Maps και Urbact_maps_Serres.

Twitter:@URBACT_MAPS

YouTube:URBACT_MAPS

Από το γραφείο τύπου

Comments are closed.